Tvorba webových
stránok na WordPress

Každý tvorca zaoberajúci sa tvorbou webových stránok, má svoj zaručený a overený postup, ktorým sa riadi. My máme nastavený postup, ktorý je tvorený z niekoľkých častí.

Analýza a plánovanie

Návrh a design

Vývoj a programovanie

Obsah a SEO

Testovanie

Schválenie a nasadenie

Optimalizácia a údržba

Analýza a plánovanie

Na začiatku tvorby webu je dôležité vykonať dôkladnú analýzu požiadaviek a cieľov. Zvažujeme, aký typ webu potrebujete (napr. firemné prezentácie, e-shop, blog) a definujeme cieľovú skupinu. Plánujeme štruktúru webu, obsah a funkcie, ktoré budú potrebné na dosiahnutie tvojich cieľov.

Návrh a design

Po analýze prichádza na rad tvorba návrhu a designu. Tu vytvárame vizuálnu podobu webu, zvažujeme farby, typografiu, obrázky a ďalšie grafické prvky. Dôraz kladie na užívateľskú prívetivosť a prístupnosť, aby návštevníci ľahko a intuitívne mohli prechádzať webom.

Vývoj a programovanie

Akonáhle je design schválený, začíname s vývojom webu. Programujeme a implementujeme všetky potrebné funkcie a prvky. Pokiaľ vytvárame web v redakčnom systéme WordPress, integrujeme design a začíname pracovať na funkcionalitách webu.

Obsah a SEO

Vkladáme obsah, ktorý sme spolu pripravili na základe analýzy. Dbáme na kvalitných textoch a obrázkoch. Zároveň sa staráme o optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), aby váš web bol lepšie viditeľný vo výsledkoch vyhľadávania.

Testovanie

Po dokončení vývoja a vkladaní obsahu vykonávame dôkladné testovanie webu. Skontrolujeme, či všetky funkcie pracujú správne, či je web responzívny (prispôsobuje sa rôznym zariadeniam) a či je bezchybný na rôznych prehliadačoch (väčšina firiem toto nerobí).

Schválenie a nasadenie

Po úspešnom testovaní máme hotový web. Ak budú potrebné nejaké úpravy, vykonáme ich. Po vašom schválení nasadíme web na tzv. produkciu, aby bol dostupný pre návštevníkov.

Optimalizácia a údržba

Po spustení webu nekončíme. Venujeme sa jeho pravidelnej údržbe, aktualizáciám a potrebným optimalizáciám. Udržujeme web v dobrej kondícii a zaistíme jeho bezpečnosť.

Kontaktujte nás

Páči sa vám, ako fungujeme?

Napíšte nám!